...Av html og php og jpg

Siden et eller annet punkt på slutten av nittitallet har jeg med jevne og ujevne mellomrom fiklet sammen noe rør og søl av html og php og jpg som har vist seg å bli til nettsider. Lenge tenkte jeg at dette er ting man gjør og glemmer, omtrent slik man steker egg og pusser tenner, hverdagslig og innelukket, mens skyene driver forbi og barn blir eldre – inntil jeg plutselig ble oppmerksom på konseptet Wayback Machine. Ouch. Tidsmaskiner finnes ikke i virkeligheten, men på nettet, i likhet med en hel del andre ting som ikke finnes i virkeligheten, finnes de. Lager du noe rør og søl av html og php og jpg som på et eller annet tidspunkt viser seg å bli til nettsider, er det nytteløst å tro at det senere skal være mulig å slette sporene. De er der. Internett fanger. Internett holder fast. Internett heter Fritzl til etternavn, i noen sammenhenger. Så jeg har tenkt: I stedet for at de vilkårlige og fragmenterte restene på serverne til WM skal få være den eneste dokumentasjonen på hva jeg tidligere har gjort, vil jeg forsøke å bygge opp et arkiv her – under prosjekttittelen «Tidsmaskin» – over nettsider jeg har laget. Som, i den grad det ennå er mulig, yter dem en viss form for rettferdighet. Det er et stort og skittent stykke arbeid arkeologi, dette, og jeg vet ikke om jeg noen gang kommer til å bli ferdig. Men jeg er underveis. Og om du er interessert i å bli med på en tur ned den digitale minnestien, er du velkommen til å slå følge. Jeg lover ikke noe som helst, bortsett fra at nesten alt sammen er resultater av altfor mange timer med ensom emoing og nervøs nerding og en ganske nydelig lengsel etter å lage noe fint.

NB! Sidene er rekonstruert først og fremst med tanke på å bevare layout og design, og selv om mange gamle tekster er gjort tilgjengelig av hensyn til helheten, representerer ikke disse rekonstruksjonene noe fullstendig arkiv over tekster som er blitt publisert på de ulike sidene opp gjennom årene. So you know.
forside | arkiv | om | kode & innhold © RFH/theFictionYears | runefhjemas.no